Greb­bestad vär­var in­spi­re­rad mitt­fäl­ta­re från Her­restad

Jo­a­kim Hel­mér läm­nar di­vi­sion 4-klub­ben från Ud­de­val­la. Mitt­fäl­ta­ren blir Greb­bestads sjun­de för ny­för­värv. Gif-trä­na­ren Mi­kael Matt­son är nöjd med för­stärk­ning­en.

Strömstads Tidning - - Sport - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

– Det är en in­tres­sant spe­la­re som har vil­jan att prö­va på spel på hög­re ni­vå. Han har trä­nat med oss ett tag, det har sett bra ut, sä­ger Mi­kael Matts­son.

Fjol­å­rets ta­belltvåa i di­vi­sion 2 nor­ra Gö­ta­land fort­sät­ter att vär­va. På tors­dags­kväl­len blev det of­fi­ci­ellt att Jo­a­kim Hel­mér an­slu­ter till Greb­bestad.

– Det ska bli spän­nan­de. Jag har spe­lat i tio år med Her­restad. Visst, det känns li­te ve­mo­digt. Sam­ti­digt var det dags att ta ste­get vi­da­re och kän­na på nå­got nytt. Det känns jät­te­kul att ha skri­vit på för Greb­bestad, sä­ger han.

Jo­a­kim Hel­mér har skri­vit på för Greb­bestad.

Den väns­ter­fo­ta­de 24-åring­en trivs bäst som cen­tral mitt­fäl­ta­re, men kan även ta plats i för­sva­ret.

– Greb­bestad är ett lag som har höga am­bi­tio­ner, det tyc­ker jag ock­så att vi ska ha med tan­ke på att vi har ett så­pass bra lag. Jag hop­pas att vi även i år ska va­ra ett topp­lag i di­vi­sion 2, sä­ger han.

As­si­ste­ran­de trä­na­ren Mi­kael Matts­son tyc­ker att Greb­bestad har fått fart på för­sä­songs­trä­ning­en.

– Jag tyc­ker det känns okej. Vi vän­tar fort­fa­ran­de på ett par sig­na­tu­rer. Pre­cis som det bru­kar va­ra un­der den här ti­den på året så har man li­te små­ska­van­ker och sjuk­do­mar i trup­pen, men jag tyc­ker att det har sett bra ut för oss, sä­ger han.

Bild: Jan Svens­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.