Do­naukryss­ning 9 da­gar

Strömstads Tidning - - Erbjudande­n -

Följ med på en fan­tas­tisk seg­lats från Passau till Bud­a­pest med un­der­bar na­tur, här­li­ga matupp­le­vel­ser och trev­ligt säll­skap. Vi re­ser med be­kvä­ma flod­kryss­nings­far­ty­get MS Ver­di. Kryd­dat med in­tres­sant histo­ria och stor­slag­na hu­vud­stä­der bland an­nat

Wi­en, Bra­tisla­va och Bud­a­pest. Hel­pen­sion in­kl. dryck un­der kryss­ning­en samt he­la 6 ut­flyk­ter in­går samt gra­tis an­slut­ning från Gö­te­borg och påstig­nings­or­ter sö­derut längs E6:an mot Mal­mö. Avre­sa: 11-19 april. Pris 13.995 kr. Tillägg för en­kel­hytt: 995 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.