Fak­ta: Ut­ställ­ning­en

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Ma­ri­ta Adams­son

Sve­ri­ge­pre­miär på Win­ter Word Fes­ti­val som hålls i Strömstad 28 feb­ru­a­ri till 1 mars.

Den häng­er kvar i Strömstad Shop­ping­cen­ter i 14 da­gar åker se­dan vi­da­re till Uppsa­la, Lund, Herr­ljunga och Lis­sa­bon.

att bli nå­gon ut­ställ­ning el­ler bok. Nu blir det bå­de och. Barn­doms­kam­ra­ten från Krok­strand, Mar­tin Si­mon­son, har skri­vit text. Thomas Örn står för bil­der­na.

– Och mu­sik­pro­du­cen­ten An­ders Ra­ne har skri­vit ett 40 mi­nu­ter långt mu­si­kal­bum till bil­der­na, för syn­tar från 1986 och ana­logt in­spe­lat.

Mu­si­ken kom­mer att kom­plet­te­ra ut­ställ­ning­en, så att be­sö­kar­na ska få oli­ka in­tryck och bör­ja fun­de­ra. Den kom­mer ock­så att in­gå i de fö­re­läs­ning­ar Thomas ska hål­la i ut­ställ­ning­en un­der Win­ter Word Fes­ti­val.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Thomas Örns ut­ställ­ning från Tjer­no­byl vi­sas på Strömstad Shop­ping­cen­ter un­der Win­ter Word Fes­ti­val och 14 da­gar fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.