Ett sönt kon­stitt vär som de ä

Strömstads Tidning - - Insidan -

Ett sönt kon­stitt vär som de ä. Ve ä jo mett ti vin­ter­mon, men jaggu va­ra lint ida. Ja tykk­te at­ter de dröb tå ta­get, men de va nokk ba­re in­bil­ling.

Ma­li ha­de kau­va sa tor strå­bom­men a sadd ve kjök­ken­bo­let. – Hös­sen ära med­da? fröu­va ja. – Om du kun­ne slut­te me den snar­kinge di, sö skul­le da vort bra, sa Ma­li a greb en hauv­de­lös köpp.

– Ja kan­che får läg­ge ma ti lel­le­kam­marn, sa ja.

– De ha­de vort e sel­le­bod, sa Ma­li. Men ja li­gar sö gött a lig­ge ti skop­pa di.

– Om vä­ret ä som ida te mor­ran, sö kom­mer jag nokk a fa­re te Tjän­serö­mö­sen, sa ja a strög på en ka­ge­bed­de.

– Ha är fö nog­ge a se där a? fröu­va Ma­li.

– Ör­spell, sa ja. Öern ä i fart­te no sö.

– Kan de vä­re nog­ge a se på? lu­ra Ma­li på a skar opp en bed­de ost.

– Jo, sa ja de ä jaggu spän­na­nes a se hös­sen örtöp­pa­ne an­tu­rar sa fö ho­ne­ne.

– Tänk om de kal­lar kun­ne lä­re dår lett tå döm dy­re, sö ro­lett ve ho­ner kun­ne få då, sa Ma­li a res­te sa fö a läg­ge in ett ve­trä i spi­sen.

– Jo,jo de lig­ger nog­ge i de, sa ja, a vräng­te stor­väs­ten och ax­la­ne.

– Hör­re skau hän no a? fröu­va Ma­li.

– Ja ska må­ge un­na lett kram snö, sa ja, as­se ska ja skä­re lett hak­kels. Va­ra nog­ge mer du vel­le?

– Naaj, sa Ma­li, men ja tyk­kes du har blett sö uro­le de sis­te.

– Blin­te nar­vös fö ma du Ma­li, sa ja, sköd du dett sö skö­der ja mett!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.