P4 VÄST

Strömstads Tidning - - Familj -

6.00 Ekot. 6.03 Va­ken ret­rolör­dag. 7.00 Ekot. 7.03 Ring så spe­lar vi. Star­ta lör­dags­mor­go­nen i säll­skap med prat­gla­da män­ni­skor, klu­ri­ga frå­gor och bra öns­ke­mu­sik. 9.50 Ju­ni­or­ny­he­ter­na Spe­ci­al. 9.59 Kortrap­port från Ra­di­ospor­ten. 10.00 Ekot. 10.03 Me­lo­dikrys­set. 11.00 Ekot. 11.03 Kortrap­port från Ra­di­ospor­ten. 11.04 UR. 12.00 Ekot. 12.03 P4 Värl­den. 13.00 Ekot. 13.03 P4 Ex­tra. 14.15 Spor­textra. 18.30 P4 Plus. 19.00 Ekot. 19.03 Juke­box­en i P4. 20.00 Me­lo­di­festi­va­len. 21.30 P4 Mu­sik. 23.00 Ekot. 23.05 Teen Sce­ne. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.