Alas­ka 12 da­gar!

Strömstads Tidning - - Erbjudande­n -

Följ med på en oför­glöm­lig re­sa till Alas­ka! Vi krys­sar längs USA:s största del­stat i slutet på maj. Här finner vi USAs högs­ta berg, ma­gis­ka fjor­dar, gla­ciä­rer och ett otroligt djur­liv där vi kan få syn på bland an­nat björ­nar, älg, va­lar och sjö­le­jon. Vi fly­ger till Vancouver i Ca­na­da och bor en natt in­nan vi kli­ver på kryss­ning­en! Ef­ter kryss­ning­en stan­nar vi kvar i Alas­ka och av­slu­tar med två nät­ter i Ancho­rage in­nan vi fly­ger hem igen. Avre­sa: 21/5 från Gö­te­borg. Pris: 30.995 kr. Trans­fer & ut­flyk­ter med lokal­gui­der en­ligt pro­gram samt svensk re­se­le­da­re med un­der he­la re­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.