Stor­men mät­tes upp till 35 se­kund­me­ter

Stor­men Cia­ra sat­te si­na spår i Bo­hus­län. Ned­fall­na träd bloc­ke­ra­de vägar, Ud­de­val­labron och Tjörn­bron stäng­des – och vid Svi­nesunds han­dels­om­rå­de blås­te en vägg ner på en par­ke­rad bil.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son Elin Ols­son Aman­da Karls­son

En vä­dersta­tion på Ud­de­val­labron mät­te vind­by­ar upp till 35,2 me­ter per se­kund

SMHI ha­de ut­fär­dat klass 2-var­ning för storm på sön­dags­kväl­len. Stor­men på­ver­ka­de tra­fi­ken på fle­ra håll i Bo­hus­län un­der kväl­len och nat­ten till mån­da­gen. Lar­men om ned­fall­na träd ström­ma­de in till tra­fik­ver­kets led­nings­cen­tral.

– To­talt har vi hand om 250 träd i Väst­ra Gö­ta­land och Hal­land. Men vi tror ock­så det rör sig om ett stort mör­ker­tal, sa Mats Ols­son, väg­tra­fik­le­da­re Gö­te­borg, på mån­dags­mor­go­nen.

på sträc­kan Ud­de­val­la-Strömstad från kloc­kan 12 på sön­da­gen fram till kloc­kan 14 på mån­da­gen. Fär­je­tra­fi­ken mel­lan Strömstad och San­de­fjord stop­pa­des ock­så.

En vä­dersta­tion på Ud­de­val­labron mät­te vind­by­ar upp till 35,2 me­ter per se­kund på sön­dags­nat­ten. En bil fick lät­ta ska­dor när en vägg blås­te ner över den vid Svi­nesunds han­dels­om­rå­de.

Ing­en per­son rap­por­te­ras ha ska­dats i sam­band med stor­men.

sön­da­gen gick ström­men för 753 hus­håll i Strömstad, Ta­num och So­tenäs. Vid kloc­kan 8 på mån­da­gen var felet av­hjälpt.

Strö­mav­brot­tet or­sa­ka­des av träd på led­ning­en.

Stor­men led­de ock­så till att vi nat­ten till mån­da­gen ha­de ne­ga­tivt el­pris för förs­ta gång­en i Sve­ri­ge – ef­tersom vind­kraf­ten gick på hög­varv. Det in­ne­bär att al­la elan­vän­da­re med rör­ligt pris un­der tim­mar­na mel­lan 00.00-04.00 fick till­ba­ka peng­ar för sin el­för­bruk­ning.

Bild: Jo­han Törn­blom

En vägg blås­te ner över en par­ke­rad bild vid Svi­nesund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.