UR drar till­ba­ka Ti­bet­do­ku­men­tär

Strömstads Tidning - - Namn & Nära Familj -

Ut­bild­nings­ra­di­on (UR) av­pub­li­ce­rar do­ku­men­tär­se­ri­en ”Hi­ma­laya – gran­ne med mol­nen”. Det­ta ef­ter kri­tik mot att pro­gram­men, som är pro­du­ce­ra­de för CCTV som är Ki­nas stat­li­ga te­le­vi­sion, samt för CICC som är lan­dets pro­pa­gan­da­myn­dig­hets eg­na pro­duk­tions­bo­lag, skön­må­lar lä­get i Ti­bet, rap­por­te­rar Sveriges Radio.

”Vi har av­pub­lice rat pro­gram­met ef­tersom det har fram­kom­mit upp­gif­ter om att det kan fin­nas bakom­lig­gan­de in­tres­sen i pro­duk­tio­nen som in­te var up­pen­ba­ra när pro­gram­se­ri­en köp­tes in”, skriver An­na Rast­ner, an­sva­rig ut­gi­va­re på UR, i ett mejl till Sveriges Ra­di­os Ekot.

Do­ku­men­tär­se­ri­en, som köp­tes in 2017, vi­sa­des på Kun­skaps­ka­na­len i bör­jan av året och har fram till av­pub­li­ce­ring­en gått att se på UR Play. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.