P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Evenemang | Resor -

6.00 Si­su­ra­di­on aamu. 6.35 Od­da­sat. 6.40 Ny­he­ter. 6.50 Klas­sisk morgon. Med Martin Eke­holm som ger dig den klas­sis­ka mu­si­ken från ti­digt till nu­tid. 10.00 Ekot. 10.03 Klas­sisk för­mid­dag. 1. Mau­rice Ra­vel: Kloc­kor­nas dal ur Mi­ro­irs. Sveriges Ra­di­os Sym­fo­nior­kes­ter. Di­ri­gent: Da­ni­el Har­ding. Från fre­da­gen kon­sert i Ber­wald­hal­len. 13.00 Ikä­hei­mo & Pel­to­nen. 13.50 Ro­ket­ti. 14.00 Si­su-uu­ti­set. 14.04 Si­su­ra­dio. 15.00 Rá­dio Sáp­mi Med. 16.00 Radio Ro­ma­no. 16.30 Ara­bisk talkshow. 17.00 Kul­tur­nytt. 17.06 P2 på hem­väg. 19.00 Ekot. 19.03 P2 Li­ve: Folk. 20.30 P2 Li­ve. 22.00 Mu­sik mot mid­natt. 0.00 Not­tur­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.