P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Evenemang | Resor -

6.00 Si­su­ra­di­on aamu. 6.35 Od­da­sat. 6.40 Ny­he­ter. 6.50 Klas­sisk morgon. Med Martin Eke­holm som ger dig den klas­sis­ka mu­si­ken från ti­digt till nu­tid. 10.00 Ekot. 10.03 Klas­sisk för­mid­dag. 13.00 Ikä­hei­mo & Pel­to­nen. 13.50 Ro­ket­ti. 14.00 Si­su-uu­ti­set. 14.04 Si­su­ra­dio. 15.00 Rá­dio Sáp­mi Med. 16.00 Radio Ro­ma­no. 16.30 Ter­ni Ge­ne­rat­cia. 17.00 Kul­tur­nytt. 17.06 P2 på hem­väg. 19.00 Ekot. 19.03 P2 Li­ve. 21.15 Mu­sik mot mid­natt. 0.00 Not­tur­no. jo hål­ler dig säll­skap med den bästa mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 10.30 P3. Ay­an hål­ler dig säll­skap med den bästa mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 11.30 P3. Ay­an och Jo­han­nes hål­ler dig säll­skap med den bästa mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 12.30 P3. Jo­han­nes hål­ler dig säll­skap med den bästa mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 14.30 P3. Jo­han­nes och Jör­gen hål­ler dig säll­skap med den bästa mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 15.00 P3 Ny­he­ter. 15.02 Han­na Hellquist, tax­en Ines och Jör­gen Löt­gård i P3. En ef­ter­mid­dags­talkshow i P3 med ak­tu­a­li­te­ter, ex­klu­si­va in­ter­vju­er, po­pu­lär­kul­tur och hu­mor. 17.30 P3. He­a­ven spe­lar den bästa mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 20.00 Ekot. 20.03 Ra­di­ospor­ten. 20.06 Hip­hop, R'n'B och Soul i P3. Ing­et bo­tar var­dags­tristes­sen som li­te grym hip­hop! Lyss­na när DJ Fi­nest mix­ar allt från hip­hop och R’n’B till afro­be­ats och soul! . 22.00 Ekot. 22.03 Mor­gon­pas­set i P3. 23.00 Ekot. 23.07 Tan­kes­med­jan. En hu­mor- och sa­tir­podd om ny­he­ter, ak­tu­el­la äm­nen och sam­hälls­de­bat­ter med ett sär­skilt fo­kus på in­ri­kes­po­li­tik. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.