Da­vid Ed­vards­son gjor­de A-lags­de­but för Mal­mö FF

Mal­mö FF för­lo­ra­de trä­nings­mat­chen mot Var­bergs Bo­is. I mö­tet på Mal­mö IP fick dock Da­vid Ed­vards­son gö­ra A-lags­de­but. I den 58:e mi­nu­ten byt­te han med Er­dal Ra­kip.

Strömstads Tidning - - Sport - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@stnb.se 0526-624 07

Den all­svens­ka ny­kom­ling­en skräll­de på tis­da­gen ef­ter att ha vun­nit med 3–1. Den 17-åri­ge U-lands­lags­spe­la­ren Da­vid Ed­vards­son var ut­ta­gen till match­trup­pen av trä­na­ren Jon Dahl To­mas­son.

Det bör­ja­de bra för MFF när Mar­cus An­tons­son gjor­de 1–0 ef­ter ett par mi­nu­ter. Mal­mö, som näs­ta vec­ka mö­ter tys­ka Wolfs­burg i sex­ton­dels­fi­na­len i Eu­ro­pa League, tap­pa­de led­ning­en strax in­nan halv­tid se­dan Jo­a­kim Lind­ner över­listat mål­vak­ten Mat­hi­as Nils­son.

Mal­mö FF mönst­ra­de en stark star­tel­va med bland and­ra Rasmus Bengts­son, Be­h­rang Sa­fa­ri, Mar­cus An­tons­son och Guil­ler­mo Mo­lins.

Mal­mö FFs Da­vid Ed­vards­son och as­si­ste­ran­de trä­na­re Da­ni­el Bäck­ström un­der trä­nings­mat­chen i fotboll mel­lan Mal­mö FF och Varberg.

Drygt tio mi­nu­ter in i and­ra halv­lek sig­ne­ra­de Mal­mö-bän­ken för byte. In på pla­nen sprang Da­vid Ed­vards­son.

Greb­bestads­so­nen tog då plats cen­tral på mitt­fäl­tet in­till Fou­ad Bachi­rou.

– Det var själv­klart stort att få gö­ra A-lags­de­but. Spel­mäs­sigt kän­des det helt okej, sä­ger 17-åring­en som tog emot be­ske­det om ut­tag­ning­en på mån­da­gen.

Dessvär­re för Ed­vards­son och Mal­mö tog Varberg över spe­let. Al­bert Eju­pi blev stor match­hjäl­te när han sat­te 2–1 och 3–1 till bor­t­a­la­get.

– Jag tyc­ker in­te att vi spe­la­de bra i dag, sä­ger mitt­fäl­ta­ren som där­med fått de­bu­ten av­kla­rad.

Vad vän­tar här­näst?

– Det blir till att trä­na vi­da­re och spe­la mat­cher med U19-la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.