P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Varor Bostad Motor Båtar -

6.00 Klas­sisk mor­gon. 8.00 Text & mu­sik. 9.00 Ekot. 9.03 Lör­dags­mor­gon i P2. För hund­ra år se­dan be­gav sig Svens­ka Ba­let­ten till Pa­ris och sat­te upp 24 ny­ska­pan­de fö­re­ställ­ning­ar un­der fem in­ten­si­va år. 12.00 Ekot. 12.03 P2 Do­ku­men­tär. Med ”Or­lan­do” har den ös­ter­ri­kis­ka ton­sät­ta­ren Ol­ga Neuwirth bli­vit hi­sto­risk. 13.00 UR. 14.00 Si­su-uu­ti­set. 14.03 Sis­u­ta­ri­nat. 15.00 Kling­an. Värl­dens vi­sor, be­ats och folk­me­lo­di­er: ny­ska­pan­de och tra­di­tio­nellt. Med Es­me­ral­da Mo­berg. Sänds även på ons­dag kl 13.00 i P2. 16.00 Kling­an. Värl­dens vi­sor, be­ats och folk­me­lo­di­er: ny­ska­pan­de och tra­di­tio­nellt. 17.00 Kling­an. Värl­dens vi­sor, be­ats och folk­me­lo­di­er: ny­ska­pan­de och tra­di­tio­nellt. Med Es­me­ral­da Mo­berg. Sänds även på ons­dag kl 15.00 i P2. 18.00 Ekot. 18.03 Ope­ra­hu­set. 19.00 Ope­ra i P2. 22.00 Elektro­niskt i P2. I över 20 år har CTM va­rit en fes­ti­val att räk­na med för de som äls­kar elektro­nisk och ex­pe­ri­men­tell mu­sik. 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU.

P3. Star­ta din helg­mor­gon med Isa­bel­le och Val­le. Le­kar och quiz var­vas med dis­kus­sio­ner och in­tres­sant snack med lyss­nar­na. 12.00 Ekot. 12.03 P3:s mest spe­la­de. Var­je lör­dag bju­der Ti­na Me­h­rafzoon på lå­tar­na som spe­lats mest i P3 un­der vec­kan som gått. 14.30 P3. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 17.30 P3. Em­ma spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 19.00 Ekot. 19.03 Pop i P3. Ti­na Me­h­rafzoon drar igång lör­dags­kväl­len med det all­ra bäs­ta från po­pens värld. Snär­ti­ga me­lo­di­er blan­das med hjärt­skä­ran­de tex­ter. 20.30 Dans och elektro­niskt i P3. Ing­en helg är kom­plett ut­an May­ka! Snö­ra på dig dans­skor­na och dyk in i en värld full av house, bas och rök­ma­ski­ner! . 22.30 P3 Din Ga­ta. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt. dikryss. 11.00 Ekot. 11.03 Kortrap­port från Ra­di­ospor­ten. 11.04 Kortrap­port från Ra­di­ospor­ten. 11.05 Hjär­ta och hjär­na. 12.00 Ekot. 12.03 Kortrap­port från Ra­di­ospor­ten. 12.04 P4 Ex­tra. 13.30 Lo­ka­la ny­he­ter. 13.33 Spor­textra. 18.30 P4 Plus. 19.00 Ekot. 19.03 Juke­box­en i P4. 20.00 Me­lo­di­festi­va­len. 21.30 P4 Mu­sik. 23.00 Ekot. 23.05 Teen Sce­ne. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken.

P1 10.45 Ty­po. Foto: Sve­ri­ges ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.