Fak­ta: Ett ur­val av Aron An­ders­sons be­drif­ter

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

Ski­dat över Syd­po­len Besti­git Ki­li­manja­ro Besti­git Mount Fu­ji Besti­git Keb­ne­ka­i­se Sim­mat över Ålands hav Skid­ma­ra­ton på Sval­bard 10 JVM-guld i fri­id­rott 4 Pa­ra­lym­pics i tre oli­ka spor­ter

VM-guld i seg­ling VM-brons i kälk­hoc­key

Akhme­dov Bild: Sa­mir

”Det hjäl­per att kun­na se li­vet ur oli­ka per­spek­tiv och gö­ra det bäs­ta med det man har”, sä­ger Aron An­ders­son som är öpp­nings­ta­la­re på årets upp­la­ga av Win­ter Word Fes­ti­val

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.