Fak­ta: Tings­rät­tens dom

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Åt­ta poj­kar var åta­la­de för rån

• och an­nan brotts­lig­het i sam­band med des­sa. Fy­ra av poj­kar­na döms för rån av Sö­der­törns tings­rätt me­dan två av dem fälls för an­nan brotts­lig­het.

Poj­ke 1: Döms för rån i tre fall,

• över­grepp i rätts­sak i två fall och ola­ga fri­hets­be­rö­van­de i ett fall till ung­doms­vård.

Poj­ke 2: Döms för rån, ola­ga fri­hets­be­rö­van­de

• och över­grepp i rätts­sak till ung­doms­vård.

Poj­ke 3: Döms för rån, ola­ga fri­hets­be­rö­van­de

• och över­grepp i rätts­sak till ung­doms­vård.

Poj­ke 4: Döms för rån, över­grepp

• i rätts­sak och ola­ga in­tegri­tets­in­trång till ung­doms­vård.

Poj­ke 5: Döms för ola­ga hot till

50 tim­mars ung­doms­tjänst.

Poj­ke 6: Döms för ringa nar­ko­ti­kabrott

• till 30 dags­bö­ter.

Bild: Ma­ja Sus­lin/TT

Fy­ra poj­kar döms för fle­ra rån i söd­ra Stock­holm för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.