P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Flyg & Buss -

6.00 Klas­sisk mor­gon. 8.00 Text & mu­sik. 9.00 Ekot. 9.03 Lör­dags­mor­gon i P2. Cho­pin är be­gravd i Pa­ris, men hans hjär­ta vi­lar i hans äls­ka­de Po­len. 12.00 Ekot. 12.03 P2 Do­ku­men­tär. Jor­ma Pa­nu­la, Leif Se­ger­stam, Esa-Pek­ka Sa­lo­nen, Sa­ka­ri Ora­mo, Eva Ol­li­ka­i­nen. 13.00 UR. 14.00 Si­su-uu­ti­set. 14.03 Sis­u­ta­ri­nat. 15.00 Kling­an. Värl­dens vi­sor, be­ats och folk­me­lo­di­er: ny­ska­pan­de och tra­di­tio­nellt. Med Es­me­ral­da Mo­berg. Sänds även på ons­dag kl 13.00 i P2. 16.00 Kling­an. 17.00 Kling­an. Värl­dens vi­sor, be­ats och folk­me­lo­di­er: ny­ska­pan­de och tra­di­tio­nellt. Med Es­me­ral­da Mo­berg. Sänds även på ons­dag kl 15.00 i P2. 18.00 Ekot. 18.03 Ope­ra­hu­set.

Till­sam­mans med te­no­ren An­ders J Dah­lin sving­ar vi den­na vec­ka oss upp i de högs­ta man­li­ga röst­re­gist­ren. 19.00 Ope­ra i P2. Med bland and­ra Ma­ri­an­ne Mörck, Loa Falk­man och Ric­kard Sö­der­berg i rol­ler­na hör vi Or­feus i un­der­jor­den från Mal­mö ope­ra. Ope­ra i två ak­ter. 22.00 Jazz­ra­di­on. Lu­ta dig till­ba­ka och njut av soft, me­lo­disk och tid­lös jazz. Myc­ket mu­sik, li­te prat! 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU. gård i P3. En ef­ter­mid­dags­talkshow i P3 med ak­tu­a­li­te­ter, ex­klu­si­va in­ter­vju­er, po­pu­lär­kul­tur och hu­mor. 8.30 P3. Star­ta din helg­mor­gon med Isa­bel­le och Christop­her. Le­kar och quiz var­vas med dis­kus­sio­ner och in­tres­sant snack med lyss­nar­na. 12.00 Ekot. 12.03 P3:s mest spe­la­de. Var­je lör­dag bju­der Ti­na Me­h­rafzoon på lå­tar­na som spe­lats mest i P3 un­der vec­kan som gått. 14.30 P3. 17.30 P3. Em­ma spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 19.00 Ekot. 19.03 Pop i P3. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 20.30 Dans och elektro­niskt i P3. Ing­en helg är kom­plett ut­an May­ka! Snö­ra på dig dans­skor­na och dyk in i en värld full av house, bas och rök­ma­ski­ner! . 22.30 P3 Din Ga­ta. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt. 11.45 Spor­textra. 13.00 Ekot. 13.03 P4 Ex­tra. 14.45 Spor­textra. 18.30 P4 Plus. 19.00 Ekot. 19.03 Juke­box­en i P4. 20.00 Me­lo­di­festi­va­len. 21.30 P4 Mu­sik. 23.00 Ekot. 23.05 Teen Sce­ne. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

P1 6.10 Na­tur­mor­gon. Foto: Kent-Åke Gustavs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.