P4 VÄST

Strömstads Tidning - - Flyg & Buss -

6.00 Ekot. 6.03 Va­ken ret­ro­sön­dag. 7.00 Ekot. 7.03 Fat­ta fa­mil­jen. 8.00 Ekot. 8.05 Häls­ning till fram­ti­den. 8.20 Sön­dags­M­or­gan i P4. Mor­gon­snack, var­dags­tips och histo­ri­er från verk­li­ga li­vet. 10.15 Svensk­top­pen. Lis­tan som är en av de mest be­ty­del­se­ful­la mått­stoc­kar­na av svensk mu­sik. 11.15 P4 Ex­tra. 12.30 Ny­he­ter P4 Väst. 12.33 Spor­textra. 13.20 P4 Ex­tra. 15.00 Ekot. 15.03 Spor­textra. 19.30 P4 Dans. 21.00 Ekot. 21.03 P4 Plus. 21.40 Kar­la­vag­nen. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.