Fak­ta: Can­ning­pla­nen

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Can­ning­om­rå­det brann år

2005. Se­dan dess har det va­rit po­li­tisk dis­kus­sion om vad som ska gö­ras med om­rå­det.

2016 hölls en mar­kan­vis­nings­täv­ling

• för att av­gö­ra vem som ska få byg­ga på Can­ning­om­rå­det. I no­vem­ber 2016 ut­såg kom­mun­sty­rel­sen Riks­byg­gen till vin­na­re av täv­ling­en. Ett för­slag som om­fat­tar 330 bo­stads­rät­ter, 92 hy­res­rät­ter och 6 par­hus med ägan­de­rätt. Se­dan dess har pro­jek­tet ban­tats till cir­ka 350 bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.