Åta­las för ratt­fyl­le­ri

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Strömstad: En man i 60-års­ål­dern åta­las miss­tänkt för ratt­fyl­le­ri ef­ter att po­li­sen stop­pat ho­nom på Ud­de­valla­vä­gen i Strömstad i slu­tet av sep­tem­ber i fjol. Tes­ter vi­sa­de att al­ko­hol­kon­cent­ra­tio­nen i man­nens blod upp­gick till 0,35 pro­mil­le. Man­nen er­kän­ner brott. Åkla­ga­ren fö­re­slår bö­ter på 17 600 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.