Liv An­ders­son från Bul­la­ren gjor­de de­but i Tjejva­san

Fle­ra plus­gra­der, regn, blåst, vat­ten­sam­ling­ar och näs­tan inga skid­spår möt­te al­la de tu­sen­tals da­mer som kom till lör­da­gens Tjejva­san.

Strömstads Tidning - - Sport - John­ny Frans­son

– Jag åk­te för­stås en del ski­dor som barn men har ald­rig täv­lat och in­te åkt ski­dor på tio år. Jag vil­le full­föl­ja och kom­ma i mål. Jag är jät­te­glad att jag kla­ra­de av det och fick till och med en li­ten ”se­gerkrans” av Ce­ci­lia Karls­son i bör­jan av upp­lop­pet. Den ram­la­de av när jag kor­sa­de ski­dor­na och stöp fram­åt ba­ra dry­ga 100 me­ter fö­re mål, sä­ger Liv An­ders­son när hon åter­häm­tat sig.

Hon tap­pa­de den fi­na kran­sen i vur­pan men fick på den igen och var en av många ”vin­nan­de da­mer” i 2020 års Tjejva­sa.

– En här­lig dag och kanske blir det mer ski­dåk­ning och fler Tjejva­sor, sä­ger Liv An­ders­son.

En an­nan åka­re från Bo­hus­län var Ce­ci­lia Karls­son, Ud­de­val­la IS.

– Jag åk­te gans­ka myc­ket ski­dor när jag var yng­re men se­dan blev det ett långt up­pe­håll in­nan jag kom till­ba­ka i D45-klas­sen och full­följ­de 2015, sä­ger Karls­son.

Ef­ter 2014 har det bli­vit sex Tjejva­sor un­der åren 2015–2020 och 2017 slu­ta­de Ce­ci­lia på 33:e plats i

Liv An­ders­son, Bul­la­rens IF, åk­te sin förs­ta Tjejva­sa och åk­te in på plat­sen 3710 näs­tan helt ut­an trä­ning.

D45-klas­sen.

To­talt med al­la del­ta­ga­re räk­na­de oav­sett ål­ders­klass gled Ce­ci­lia in un­der de­vi­sen ”I fäd­rens spår för fram­tids seg­rar” som 264:e åka­re un­der Tjejva­san.

– Ef­tersom det var så varmt gick det mesta­dels trögt men ski­dor­na var bra val­la­de och jag kän­de mig rik­tigt nöjd när jag ha­de kom­mit i mål, sä­ger Ce­ci­lia Karls­son.

Åk­ti­den blev 2,08 men 2017 åk­te Ud­de­val­latje­jen på 1,51. In­för årets lopp var dock trä­nings­möj­lig­he­ter­na starkt be­grän­sa­de.

– Det blev en del trä­ning i Or­sa Grönk­litt mel­lan jul och ny­år men i öv­rigt ing­en ski­dåk­ning. Så om det blir ett nytt lopp näs­ta år vet jag ing­et om i dag, sä­ger Karls­son.

Bild: John­ny Frans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.