P4 VÄST

Strömstads Tidning - - Meddelande­n -

5.59 Mor­gon i P4 Väst. 9.29 Tra­fik & Ser­vice. 9.30 Ny­he­ter P4 Väst. 9.32 För­mid­dag i P4 Väst. 13.00 Ekot. 13.02 Ra­di­ospor­ten. 13.04 P4 Ex­tra. 14.57 Kul­tur­nytt i P4. 14.59 Ef­ter­mid­dag i P4 Väst. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Vi i fem­man. 18.00 Kvälls­pas­set i P4. 18.55 Spor­textra. 21.40 Kar­la­vag­nen. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.