Här­lig se­mes­ter i so­li­ga Pu­er­to Ba­nus An­da­lu­si­en

Strömstads Tidning - - Erbjudande­n -

På spans­ka solkus­ten nju­ter man av ett skönt kli­mat året runt. Vårt po­pu­lä­ra ho­tell PYR MARBELLA är be­lä­get i cent­rum un­ge­fär 200 me­ter från sand­strän­der, lyx­båt­hamn, re­stau­rang­er och va­ru­hus. Fy­ra in­tres­san­ta ut­flyk­ter in­går till Ma­la­ga, Ner­ja med grot­tor­na, kän­da Marbella med be­röm­da Mi­jas och An­da­lu­si­ens vack­ra hu­vud­stad Se­vil­la med svensk re­se­le­da­re. I pri­set in­går: Di­rekt­flyg Gö­te­borg – Ma­la­ga t/r, 19 över­natt­ning­ar i de­lad lä­gen­het, halv­pen­sion, 4 ut­flyk­ter in­kl. en­tré­er och svensk re­se­le­da­re. Avre­sa: 12 april - 1 maj. Pris/per­son: fr. 12.975:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.