P4 VÄST

Strömstads Tidning - - Motor Varor Tjänster -

5.59 Mor­gon i P4 Väst. 9.29 Tra­fik & Ser­vice. 9.30 Nyheter P4 Väst. 9.32 För­mid­dag i P4 Väst. 13.00 Ekot. 13.02 Ra­di­ospor­ten. 13.04 P4 Ex­tra. 14.57 Kul­tur­nytt i P4. 14.59 Ef­ter­mid­dag i P4 Väst. Med Pe­ter Ols­son och Skoob Sa­li­hi. 17.34 Ju­ni­or­ny­he­ter­na. 17.36 Kvälls­pas­set i P4. Tel 020-22 10 20 - med Sa­rit Mo­na­styr­ski. 19.00 Spor­textra. 21.40 Kar­la­vag­nen. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.