P4 VÄST

Strömstads Tidning - - Motor Varor Tjänster -

5.59 Mor­gon i P4 Väst. 9.29 Tra­fik & Ser­vice. 9.30 Nyheter P4 Väst. 9.32 För­mid­dag i P4 Väst. 13.00 Ekot. 13.02 Ra­di­ospor­ten. 13.04 P4 Ex­tra. 14.57 Kul­tur­nytt i P4. 14.59 Ef­ter­mid­dag i P4 Väst. 17.34 Ju­ni­or­ny­he­ter­na. 17.36 Fre­dag i P4. 18.43 Fan­ta­sire­sor i Barn­ra­di­on. 18.55 Klar­text. 19.00 Ekot. 19.03 Ra­di­ospor­ten. 19.06 P4 Li­ve. 20.00 Ekot. 20.03 Ra­di­ospor­ten. 20.06 P4 Li­ve från Eu­ro­so­nic-fes­ti­va­len i Hol­land, ja­nu­a­ri 2020. 20.40 Po­pu­la. 21.40 Kar­la­vag­nen. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.