Bab­ben tol­kar John Lund­vik

Me­lo­di­festi­val­pro­gram­le­dar­na får kon­kur­rens om upp­märk­sam­he­ten i lör­da­gens fi­nal. John Lund­viks vin­nar­låt ”Too la­te for lo­ve” tol­kas i en helt ny tapp­ning – av Bab­ben Lars­son.

Strömstads Tidning - - Familj -

Fi­na­len i Me­lo­di­festi­va­len in­ne­bär in­te ba­ra att ett bi­drag ska skic­kas vi­da­re till Eu­ro­vi­sion. Det be­ty­der ock­så ett sis­ta mö­te med pro­gram­ledartri­on, Lin­nea Hen­riks­son, Li­na Hed­lund och Da­vid Sun­din, som gui­dat bå­de publik och tv-tit­ta­re ge­nom årets Me­lo­di­festi­val.

– Det känns un­der­bart och jät­te­kul. Det finns ock­så en käns­la i krop­pen att nu ska det sis­ta fyr­ver­ke­ri­et ut, sä­ger Lin­nea Hen­riks­son.

För­u­tom att själ­va bju­da på sång och dans kom­mer Bab­ben Lars­son att tol­ka för­ra årets vin­nar­låt – John Lund­viks ”Too la­te for lo­ve” – på svens­ka.

– Så him­la fint. Vi är så gla­da att Bab­ben kom­mer. Och så kom­mer vi själ­va ock­så tac­ka publi­ken, sä­ger Li­na Hed­lund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.