P4 VÄST

Strömstads Tidning - - Motor | Meddelande­n -

6.00 Ekot. 6.03 Va­ken ret­ro­sön­dag. 7.00 Ekot. 7.03 Fat­ta fa­mil­jen. 8.00 Ekot. 8.05 Häls­ning till fram­ti­den. 8.20 Sön­dags­M­or­gan i P4. Mor­gon­snack, var­dags­tips och histo­ri­er från verk­li­ga li­vet. 10.30 Ny­he­ter P4 Väst. 10.33 Svensk­top­pen. Med Ca­ro­li­na Norén. 11.30 Ny­he­ter P4 Väst. 11.33 Spor­textra. 13.30 Ny­he­ter P4 Väst. 13.33 P4 Ext­ra. Med Erik Blix. 15.00 Ekot. 15.03 Spor­textra. 19.30 P4 Dans. Med Tho­mas Deut­gen. 21.00 Ekot. 21.03 P4 Plus. 21.40 Kar­la­vag­nen. Med Mo­na Wahlund. Sve­ri­ges störs­ta sam­tals­rum. Ring 020-22 10 30. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Wi­vi­an­ne Sved­berg och Pe­ter Sund­berg. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.