P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Motor | Meddelande­n -

6.00 Ekot. 6.03 And­li­ga sång­er. 7.00 Kon­sert­ti. 7.30 Si­su-uu­ti­set. 7.33 Vi­ik­ko­si­su. 8.30 Si­su-uu­ti­set. 8.33 Meän py­hä. 9.00 Ekot. 9.03 Sön­dags­mor­gon i P2. 11.00 Text & mu­sik. Sa­go­kung­en. Högt up­pe på en klip­pa i söd­ra Bay­ern, pre­cis vid fo­ten av Al­per­na, lig­ger ett av värl­dens vack­ras­te slott. 12.00 Ekot. 12.03 Mu­sik­re­vyn i P2. 14.00 Klas­sis­ka pod­den. 15.00 SR Sa­me­ra­di­on. 16.00 Si­su-uu­ti­set. 16.03 Ki­eli­pu­o­li. 17.00 Jazz­ra­di­on. 17.55 Ope­ra i P2. La vil­le mor­te av Na­dia Bou­lang­er och Ra­oul Pugno. Na­dia Bou­lang­er skrev La vil­le mor­te i sam­ar­be­te med pi­a­nis­ten Ra­oul Pugno. Par­ti­tu­ret för­stör­des un­der förs­ta världs­kri­get men har nu re­kon­stru­e­rats. 22.00 Ka­lej­do­skop. 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU.

P1 9.03 God­mor­gon, värl­den!. Fo­to: Mat­ti­as Ahlm/Sve­ri­ges Ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.