Krab­bor­na vann över Möln­dal med 12-8

Sön­da­gen var in­ne­ban­dydag i Strömstads ak­ti­vi­tets­hall och mot slu­tet av da­gen var det dags för Över­bys herr­lag att mö­ta Möln­dals IBF.

Strömstads Tidning - - Sport - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

För­ra hel­gens mö­te med Gö­te­borg slu­ta­de ned­slå­en­de, med 25-3. La­get var de­ci­me­rat av bland an­nat sjuk­do­mar och ska­dor men gjor­de än­då en tap­per in­sats.

Nu, på hem­ma­plan en vec­ka se­na­re, går det bätt­re. Re­dan un­der förs­ta pe­ri­o­den tog hem­ma­la­get led­ning­en, men den in­te tas all­de­les för gi­ven. När and­ra pe­ri­o­den slu­ta­de var över­läget in­te så stort; det stod 6-5.

I tred­je pe­ri­o­den öka­de dock tryc­ket och må­len bör­ja­de kom­ma tä­ta­re. När mat­chen var över stod Över­by som seg­ra­re med 12-8.

Spe­lar­na läm­nar pla­nen, det bör­jar rö­jas un­dan och Fred­rik Hol­mqvist, mål­vakt och lag­le­da­re, tar av hjäl­men och sum­me­rar mat­chen.

– Det var väl en ganska bra match. Vi har chans på en fjär­de plats i se­ri­en, så var­je se­ger är vik­tig.

– För för­e­nings­hjär­tat ock­så, till­läg­ger han.

Om en vec­ka vän­tar ett mö­te med Kungälv på bor­ta­plan och ef­ter yt­ter­li­ga­re en vec­ka spe­lar la­get hem­ma igen, då mot Vinga.

Över­by­la­get gick ut på pla­nen med fö­re­sat­sen att in­te un­derskat­ta mot­stån­dar­na, sä­ger han.

– Al­la lag är bra.

Men han tyc­ker sam­ti­digt att Över­by egent­li­gen kan än­nu bätt­re än vad la­get just pre­ste­rat.

– Vi föll nog ner li­tet i de­ras tem­po. Det var en bra förs­ta pe­ri­od och en bra tred­je, men en me­ra blek and­ra pe­ri­od, tyc­ker jag, sam­man­fat­tar han.

– Men det var än­då bra. Vi vann ju. Vi är nöj­da med det.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Över­by be­seg­ra­de Möln­dal i Nord­by Su­per­mar­ket­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.