Fak­ta: Så chi­li­frön hem­ma

Strömstads Tidning - - Trädgård -

Kerstin bäs­ta tips för sådd, steg för steg:

1. An­vänd re­na kru­kor el­ler lå­ga sålå­dor.

2. Fyll med två–tre cen­ti­me­ter eko­lo­gisk jord.

3. Top­pa med en cen­ti­me­ter såjord.

4. Fuk­ta jor­den lätt ge­nom att spre­ja vat­ten.

5. Så frö­na i ra­der med 1,5–2 cen­ti­me­ters mel­lan­rum.

6. Sätt eti­kett med namn på var­je sort.

7. Tryck ned frö­et i såjor­den, cir­ka 0,5 cen­ti­me­ter djupt.

8. Spre­ja jor­den med vat­ten igen så att den hål­ler sig fuk­tig.

9. Täck såd­den med lock el­ler plast­film.

10. Pla­ce­ra varmt, 25–30 gra­der är op­ti­malt. Käl­la: ”Chi­li – 222 sor­ter att od­la och äta”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.