Vad har jag för an­nat val än att vän­ta?

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Hem­kom­men från re­sa och be­hö­ver sö­ka er­sätt­ning från fle­ra oli­ka in­stan­ser. För­sökt gå via nä­tet med hjälp av fa­mil­jen. Men trots tim­mar, da­gar och fler­ta­let för­sök tving­as man sät­ta sig i te­le­fon­kö.

Trots att jag knap­pat in al­la siff­ror rätt som de be­gär har jag än­då sut­tit när­ma­re en tim­me i te­le­fo­nen, för att bli vi­da­re­kopp­lad till ru­ta ett igen. En tim­me till i kö. Hop­pas de går for­ta­re att åka sex mil tur och re­tur. Al­la skyl­ler på co­ro­na­vi­ru­set men jag kan in­te se sam­ban­det med ban­ken etc.

”Tack för att ni vän­tar” vad är va­let?

En fru­stre­rad män­ni­ska

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.