Fak­ta: Någ­ra som stängt

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Gö­te­borgso­pe­ran

Den Nors­ke Ope­ra, Oslo Kon­sert­hu­set i Gö­te­borg Kon­sert­hu­set i Oslo Na­tio­nalt­heat­ret, Oslo Gö­te­borgs Stads­tea­ter och Bac­ka Te­a­ter

Folk­te­a­tern, Gö­te­borg Bryg­ga kul­tur­sal, Hal­den Lit­te­ra­tur­hu­set, Fred­rikstad Bo­hus­läns mu­se­um är öp­pet men har ställt in al­la pub­li­ka ar­range­mang res­ten av den här vec­kan och he­la näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.