P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Namn & Nära Familj -

6.00 Ekot. 6.03 Klas­sisk mor­gon. 8.00 Text & mu­sik. 9.00 Ekot. 9.03 Lör­dags­mor­gon i P2. 12.00 Ekot. 12.03 P2 Do­ku­men­tär. Or­kes­tern, del 3 och 4. För­änd­ring­ens vin­dar blå­ser ge­nom Svens­ka kam­ma­ror­kes­tern. En ny chefs­di­ri­gent, den egen­sin­ni­ge kla­ri­net­tis­ten Martin Fröst, är på in­gång. 13.00 UR. 14.00 Si­su-uu­ti­set. 14.03 Sis­u­ta­ri­nat. 15.00 Folk­mu­si­ken i P2. Veckans fa­vo­ri­ter. Värl­dens vi­sor, be­ats och folk­me­lo­di­er med Es­me­ral­da Mo­berg. 16.00 Folk­mu­si­ken i P2. 17.00 Folk­mu­si­ken i P2. 18.00 Ekot. 18.03 Ope­ra i P2. 21.10 Klas­sis­ka kon­ser­ten i P2. Pi­a­nis­ten Je­anEff­lam Ba­vou­zet. 22.00 Elektro­niskt i P2. Elektro­niskt i P2: Fram­ti­dens mu­si­ker. Följ med till Kung­li­ga Mu­si­hög­sko­lan och träf­fa lä­ra­re och stu­den­ter i Kom­po­si­tion - elektro­a­kus­tisk mu­sik. 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU. med dis­kus­sio­ner och in­tres­sant snack med lyss­nar­na. 12.00 Ekot. 12.03 P3:s mest spe­la­de. Med Ti­na Me­h­rafzoon. Di­giLis­tan och P3:s mest spe­la­de. 14.30 P3 med Sa­ra Kin­berg och Victor Lin­nér. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 17.30 P3 med Em­ma Per­ci­val. Em­ma hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 19.00 Ekot. 19.03 Pop i P3. Pop i P3 med Ti­na Me­h­rafzoon. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 20.30 Dans och elektro­niskt i P3. Dans och elektro­niskt i P3 med May­ka. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 22.30 P3 Din Gata. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Far­zad Nou­ri och Wi­vi­an­ne Sved­berg. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt. 12.03 P4 Värl­den. 13.00 Ekot. 13.03 P4 Ex­tra. 15.00 Ekot. 15.03 Spor­textra. 20.00 Ekot. 20.03 Juke­box­en i P4. 21.00 Ekot. 21.03 P4 Mu­sik. 22.00 Ekot. 22.05 P4 Mu­sik. 23.00 Ekot. 23.05 Teen Sce­ne. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken.

P1 8.05 Lund­ströms Bo­kra­dio. Foto: Sve­ri­ges Radio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.