Om tors­dan res­te ja te Nä­sing

Strömstads Tidning - - Insidan -

De höu­var kan­che at­ter ja va ti Nä­sing a häl­sa på Hil­mer i Kallk­jäll­kas, a at­ter han ha­de pro­blem me lö­stän­na­ne som skov nog­ge färt.

Sö om tors­dan res­te ja te Nä­sing. ja for ve hall tie tia, fö då ved jat­ter döm är fä­lie me fru­kas­ten.

In­ne på rom­met sadd Hil­mer a blät­te ti en veg­ge­tin­ning.

– Du sto­re ti, sa Hil­mer, de va jaggu ro­lett a se da. Haru me fi­le?

– Jo­da, jo­da, sa ja, as­se togg ja me lett san­pap­per öuv­se.

– Du ä fan i ma kall he­le dan, sa Hil­mer a gabskrat­ta sö ja så näs­ten ner te blinn­tar­men pånn.

No ble da tysst på rom­met ti Nä­sing. Hil­mer sadd i sänge, a lam­pa over sänge va tänt. No sad­den a fi­la a pra­da ve sa sjöl. – Ära be­svälett? fröu­va ja.

– De vars­te ä in­no­ver där som jakslan­ne har sed­de, sa Hil­mer a fi­la på.

På bo­let, på ett fad, lå da skör­per a nog­ge and­re sok­ker­göt­ter. Ja an­tar de at­ter Hil­mer har döp­pa skör­per a sok­ker­göt­ter i kaf­fen.

No var­ka da som over­gom­men va hål­le­rajt.

– Sed­der döm bra no, inge ska­ving? fröu­va ja.

– De va fa­ni­ma e sel­le­bod at­ter du kom me fi­le, sa Hil­mer a glis­te me kjö­be­tän­na­ne.

– A döm un­na­re, sa ja. Hös­sen gå­ra me döm?

– Ja ska nöt­te san­pap­per på döm, sa Hil­mer, as­se har ja jömt un­na lett kasko­lim. No chäsar ja på fläsk a bro­ne bö­ner.

Jo­da Hil­mer ble sö ny­ter a ior­ning, a tän­na­ne sadd dörr fast.

A nä ja ta­la om förn at­ter de hang e äl­jekvie på vangn­bua han­ses, spratt Hil­mer opp a hop­pa me jam­sis­se ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.