P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

6.00 Si­su­ra­di­on aamu. 6.35 Od­da­sat. 6.40 Ny­he­ter. 6.50 Klas­sisk mor­gon. 7.30 Ekot. 7.32 Klas­sisk mor­gon. Din väg in i var­da­gen med klas­sisk mu­sik, Kul­tur­nytt och ny­hets­upp­da­te­ring­ar. 10.00 Ekot. 10.03 Klas­sisk för­mid­dag. 13.00 Ikä­hei­mo & Pel­to­nen. 13.50 Ro­ket­ti. 14.00 Si­su-uu­ti­set. 14.04 Si­su­ra­dio. 15.00 Rá­dio Sáp­mi Med. 16.00 Radio Ro­ma­no. 16.30 Ara­bisk talkshow. 17.00 Kul­tur­nytt. 17.06 P2 på hem­väg. 19.00 Ekot. 19.03 Folk­mu­si­ken i P2. 19.46 Folk­mu­si­ken i P2. 20.30 Jazz­ra­di­on. 21.17 Jazz­ra­di­on. 22.00 Mu­sik mot mid­natt. 0.00 Not­tur­no. quist, Da­vid Druid och Mar­cus Berg­gren. En här­lig start på da­gen! Se­nas­te nytt, fi­lo­so­fis­ka ut­sväv­ning­ar, hu­mor, kul­tur och in­tres­san­ta gäs­ter. 10.00 P3 Ny­he­ter. 10.02 P3 med Ay­an Ja­mal och Mar­cus Berg­gren. 10.30 P3 med Ay­an Ja­mal. Ay­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 11.30 P3 med Ay­an Ja­mal och Fa­rah Abadi. Ay­an och Fa­rah hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 12.30 P3 med Fa­rah Abadi. Fa­rah hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 14.30 P3 med Fa­rah Abadi och Jör­gen Löt­gård. Fa­rah och Jör­gen hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 15.00 P3 Ny­he­ter. 15.02 Han­na Hellquist, tax­en Ines och Jör­gen Löt­gård i P3. 17.30 P3 med He­a­ven Small. He­a­ven spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 20.00 Ekot. 20.03 Ra­di­ospor­ten. 20.06 Rock, me­tal och punk i P3. Rock, me­tal och punk i P3 med John An­ders­son. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 22.00 Ekot. 22.03 Mor­gon­pas­set i P3. 23.00 Ekot. 23.07 Lig­ga. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Wi­vi­an­ne Sved­berg och Pe­ter Sund­berg. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.