Bul­la­rens mål­skyt­te loss­na­de mot Eds FF

Fy­ra mål fram­åt – men det kun­de ha bli­vit be­tyd­ligt fler. Med tre vec­kor kvar till se­rie­pre­miä­ren läm­na­de Bul­la­ren po­si­ti­va form­be­sked. – I dag har vi många yng­re spe­la­re som kli­ver fram, sä­ger trä­na­ren René Ni­el­sen.

Strömstads Tidning - - Sport -

På tis­dags­kväl­len spe­la­de Bul­la­ren trä­nings­match mot Eds FF. Hem­ma­la­get vann på Spar­val­len med 4–2. Den 13 april är det se­rie­pre­miär i di­vi­sion 3 mot IK Rös­sö Ud­de­val­la U-lag.

Lin­nea Ed­vards­son, Em­ma Ce­der­ström, Sio­f­ra Lin­na­ne och Maj­ken Ström – i den ord­ning­en löd mål­skyt­tar­na i Bul­la­rens 4–2-se­ger på Spar­val­len i Ta­nums­he­de.

Vi­nan­de vind och en­dast ett få­tal plus­gra­der gjor­de in­ram­ning­en till allt an­nat än in­bju­dan­de. Men spe­lar­na i Bul­la­ren lät sig in­te på­ver­kas.

La­get, som in­för se­ri­estar­ten har valt att läm­na plat­sen i di­vi­sion 2 för spel i di­vi­sion 3, tog ti­digt led­ning­en – och må­let var snyggt.

Vi ska­par väl­digt många chan­ser i mat­chen. Det var skönt att vi fick gö­ra fy­ra mål.

Lin­nea Ed­vards­son, en av mat­chens bäs­ta spe­la­re, fick på en dröm­träff ef­ter att ha ta­git emot en kort hör­na vid ut­kan­ten av straff­om­rå­det. 18-åring­ens ka­non gick rakt upp i nät­ta­ket.

Spe­let böl­ja­de re­jält, men det var of­tast Bul­la­ren som vann and­ra-bol­lar­na på mitt­pla­nen och ska­pa­de tryck ba­kom Eds back­lin­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.