P1

Strömstads Tidning - - Predikotur­er -

5.59 P1-mor­gon. 9.30 Ring P1. 10.00 Ekot. 10.04 Me­ny. 10.35 Räls. 11.00 Ekot. 11.04 Ra­di­opsy­ko­lo­gen. 11.33 Ekot. 11.35 Ra­di­o­no­vel­len. 12.00 Tolvsla­get. 12.01 Da­gens dikt. 12.09 Ve­ten­skaps­ra­di­on Häl­sa. 12.30 Lun­che­kot. 12.55 Land- och sjö­vä­der. 13.00 Kul­tur­nytt. 13.05 P1 Kul­tur. 14.00 Extra­sänd­ning från Ekot. 14.52 Ra­di­o­fynd. 15.00 Ekot. 15.03 Ra­di­ospor­ten. 15.04 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. 15.45 Kul­tur­nytt. 15.55 Sjö­vä­der. 16.00 Ekot. 16.02 Stu­dio Ett. 17.45 Da­gens Eko. 18.01 Eko­no­mi­e­kot. 18.08 Ra­di­ospor­ten. 18.09 Kul­tur­nytt. 18.14 Män­ni­skor och tro. 19.00 Ekot. 19.03 USA­pod­den. 19.35 Ra­di­o­no­vel­len. 20.00 Ekot. 20.03 Ra­di­opsy­ko­lo­gen. 20.35 Ve­ten­skaps­ra­di­on Häl­sa. 20.55 Klar­text. 21.00 Ekot. 21.03 Bild­nings­by­rån. 21.35 Ring P1. 21.45 Tan­kar för da­gen. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.10 Ra­di­ospor­ten. 22.12 Stu­dio Ett. Di­rekt­sänt ak­tu­ellt magasin. 23.55 Da­gens dikt. 0.00 Ekot. 0.02 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. 0.45 Jid­disch far al­le. 1.00 Ekot. 1.02 Eu­ro­pa­pod­den. 1.35 Me­ny. 2.02 Plån­bo­ken. 2.55 Ra­di­o­fynd. 3.00 Ekot. 3.02 P1 Drama. 3.35 Py­ra­mi­den. 4.00 Ekot. 4.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on Histo­ria. 4.50 Bor­ta för all­tid. 5.00 Ekot. 5.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on Häl­sa. 5.29 P1-mor­gon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med Ce­ci­lia Bod­ström. 5.45 Mor­go­nan­dakt. Äng­lar­na - Au­re­lia Dey. Äng­lar­na för mig är en trygg­het och de ger mig osyn­ligt hopp och tro. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.