P3

Strömstads Tidning - - Predikotur­er -

5.59 P3 med He­a­ven Small. He­a­ven spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 6.30 Mor­gon­pas­set i P3. Med Kodjo Ako­lor, Kat­he­ri­ne Zim­mer­man och Da­vid Dru id. En här­lig start på da­gen! Se­nas­te nytt, fi­lo­so­fis­ka ut­sväv­ning­ar, hu­mor, kul­tur och in­tres­san­ta gäs­ter. 10.00 P3 Ny­he­ter. 10.02 P3 med Ay­an Ja­mal och Kodjo Ako­lor. 10.30 P3 med Ay­an Ja­mal. Ay­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 11.30 P3 med Ay­an Ja­mal och Ju­an Ha­va­na. Ay­an och Ju­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 12.30 P3 med Ju­an Ha­va­na. Ju­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 14.30 P3 med Ju­an Ha­va­na och Mar­cus Berg­gren. Ju­an och Mar­cus hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 15.00 P3 Ny­he­ter. 15.02 Han­na Hellquist, tax­en Ines och Mar­cus Berg­gren i P3. En ef­ter­mid­dags­talkshow i P3 med ak­tu­a­li­te­ter, ex­klu­si­va in­ter­vju­er, po­pu­lär­kul­tur och hu­mor. 17.30 P3 med Re­bec­ca & Fio­na. 19.00 Ekot. 19.03 La­tin i P3. La­tin i P3 med Ju­an Ha­va­na. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 21.00 Ekot. 21.03 P3 med He­a­ven Small. 22.00 Ekot. 22.03 Mor­gon­pas­set i P3. 23.00 Ekot. 23.07 P3 Lå­ten. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Si­mon Ols­son och Pe­ter Sund­berg. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.