P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Predikotur­er -

6.00 Si­su­ra­di­on aamu. 6.35 Od­da­sat. 6.40 Ny­he­ter. 6.50 Klas­sisk mor­gon. Med Jack Lantz. Din väg in i var­da­gen med klas­sisk mu­sik, Kul­tur­nytt och ny­hets­upp­da­te­ring­ar. 7.30 Ekot. 7.32

Klas­sisk mor­gon. Din väg in i var­da­gen med klas­sisk mu­sik, Kul­tur­nytt och ny­hets­upp­da­te­ring­ar. 10.00 Ekot. 10.03 Klas­sisk för­mid­dag. 1) John Bull: Do­ric mu­sic. 2) Åke Ud­dén: Stråk­kvar­tett nr 1. 3) Ni­co­la LeFa­nu: So­li­lo­quy. 4) Ber­wald­hal­len 40 år: Pi­ano­kon­sert nr 1 e-moll av Fré­déric Cho­pin. 5) Ei­noju­ha­ni Raut­a­vaa­ra: Fy­ra sång­er till dik­ter av Alek­sis Ki­vi. 6) Na­dia Bou­lang­er: Tre styc­ken för cel­lo och pi­a­no. 13.00 Ikä­hei­mo & Pel­to­nen. 13.50 Ro­ket­ti. 14.00 Si­su-uu­ti­set. 14.04 Si­su­ra­dio. 15.00 Rá­dio Sáp­mi Med. 16.00 Ra­dio Ro­ma­no. 16.30 SR på eng­els­ka. 17.00 Kul­tur­nytt. 17.06 P2 på hem­väg. Den blev av! Det var ju in­te så myc­ket av Franz Ber­walds mu­sik som spe­la­des här hem­ma, men han fick i al­la fall sin ope­ra Mo­de­hand­lers­kan upp­satt när den var klar 1843. 19.00 Ekot. 19.03 Klas­sis­ka kon­ser­ten i P2. Gö­te­borgs Sym­fo­ni­ker spe­lar Si­be­li­us, Lind­berg och Ni­el­sen. Mu­sik av Nor­dens störs­ta ro­man­ti­ker Si­be­li­us och Ni­el­sen ra­mar in den här kon­ser­ten, där vi ock­så hör ”Ac­cu­sed” av Mag­nus Lind­berg. 21.00 Mu­sik mot mid­natt. • Hen­rik Strind­berg: Bry­ta snitt. • Li­li Bou­lang­er: Faust och He­le­na, kan­tat. • Pi­er­re Bou­lez: Tolv pi­a­no-no­ta­tio­ner. 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.