Fak­ta: Va­len­ti­na Li­za­na Wall­ner

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

Fyl­ler: 30 år den 30 mars 2020.

Gör: Stu­de­rar till mel­lan­sta­di­e­lä­ra­re.

Bak­grund: Is­hoc­key­mål­vakt. SM-guld med AIK 2007 och 2009 samt med Mo­do 2012. Från 2014 till 2016 spe­la­de hon med Djur­går­den. Spe­lat 111 lands­kam­per med Dam­kro­nor­na och var med när la­get kom fy­ra i OS i Sotji 2014. Hop­pa­de av kar­riä­ren som 26-åring.

Bor: Jär­fäl­la.

Fa­milj: Ma­ken Pa­trick, bar­nen Ja­mie, 3, och Hai­ley, 2. Så fi­rar hon fö­del­se­da­gen: Med de när­mas­te. Om att fyl­la 30: ”Det känns ju som att man blir vux­en på rik­tigt. Vid 30 ska man väl ha koll på en mas­sa sa­ker?”

Bäs­ta hoc­key­min­net: ”OS i Sotji där vi kom fy­ra. Och se­dan SM-gul­det med Mo­do 2012 när ing­en trod­de på oss ut­om vi.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.