Stopp för hamst­ring av lä­ke­me­del

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Re­ge­ring­en har be­slu­tat att be­grän­sa möj­lig­he­ten att ploc­ka ut lä­ke­me­del. Från och med nu går det in­te att ta ut lä­ke­me­del för mer än tre må­na­ders be­hov.

– Nu krävs skar­pa be­slut för att för­hind­ra hamst­ring, sä­ger so­ci­al­mi­nis­ter Le­na Hal­lengren (S).

Hon sä­ger att det in­te finns nå­gon brist på lä­ke­me­del, men vill be­grän­sa hur ut­ta­gen görs. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.