Sång­a­re i Ing­mar Nord­ströms död

Strömstads Tidning - - Familj -

Jan­ne Lan­de­gren, som ti­di­ga­re va­rit sång­a­re, ba­sist och gi­tar­rist i dans­ban­det Ing­mar Nord­ströms, har av­li­dit. Han spe­la­de först i ban­det Tel­stars in­nan han vär­va­des till Ing­mar Nord­ströms 1979. Jan­ne Lan­de­gren täv­la­de även som so­lo­ar­tist i Me­lo­di­festi­va­len 1977.

Han ha­de häl­so­pro­blem se­dan fle­ra år och en in­fek­tion i be­net för­säm­ra­de häl­san. Han av­led på sjuk­hus i svi­ter­na av in­fek­tio­nen.

– Det var en un­der­bar kil­le, vi ha­de många lyck­li­ga år till­sam­mans. Han var all­tid pigg och glad, vi har skrat­tat myc­ket ihop, sä­ger or­kes­ter­le­da­ren Ing­mar Nord­ström till Ex­pres­sen.

Jan­ne Lan­de­gren blev 68 år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.