Klas Ös­ter­gren gör tri­lo­gi av ”Gent­le­men”

Strömstads Tidning - - Familj -

Ge­nom­brot­tet ”Gent­le­men” kom 1980 och upp­föl­ja­ren ”Gangs­ters” kom 2005. Till hös­ten släp­per Klas Ös­ter­gren en tred­je del, som får ti­teln ”Re­ne­ga­ter”, skri­ver DN.

Boken ska speg­la nu­tid och då­tid och ”re­flek­te­ra svensk ef­ter­krigs­tid” och be­skrivs av för­fat­ta­ren som mer ve­mo­dig och ef­ter­tänk­sam än de två ti­di­ga­re. Klas Ös­ter­gren är nu­me­ra av­hop­pad med­lem av Svens­ka Aka­de­mi­en.

– Det var en oer­hört in­tres­sant och på­fres­tan­de pröv­ning, mås­te man sä­ga. I ef­ter­hand tän­ker man att ”all­tid har man lärt sig nån­ting” – och det tror jag fram­går i den här boken. (TT)

Bild: Jo­han Nils­son/TT

Klas ös­ter­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.