P4 VÄST

Strömstads Tidning - - Meddelande­n Bostad Motor Varor -

6.00 Ekot. 6.03 P4 Retro. 7.00 Ekot. 7.03 Ring så spe­lar vi. Tel 020-21 22 23 - med Per­nil­la Måns­son Colt. 9.50 Ju­ni­or­ny­he­ter­na Spe­ci­al. 10.00 Ekot. 10.03 Me­lo­dikrys­set. Ett mu­si­ka­liskt kors­ord med An­ders El­de­man. 11.00 Ekot. 11.03 Hjär­ta och hjär­na. I mans­krop­pen. 12.00 Ekot. 12.03 P4 Värl­den. Med Ri­chard My­ren­berg och ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. 13.00 Ekot. 13.03 P4 Ex­tra. Med Tit­ti Schultz. 15.00 Ekot. 15.03 Spor­textra. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Helg­pas­set i P4. Helg­pas­set i P4 med Joc­ke Wall­gren. 19.00 Ekot. 19.03 Juke­box­en i P4. Ga­len­ska­par­nas Claes och An­ders bju­der på min­nen och mu­sik. 21.00 Ekot. 21.03 P4 Mu­sik. 22.00 Ekot. 22.05 P4 Mu­sik. 23.00 Ekot. 23.05 Da Ca­po. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Pa­me­la Ta­i­vas­sa­lo och Isa­bel­le Berglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.