P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Meddelande­n Bostad Motor Varor -

6.00 Ekot. 6.03 Klas­sisk mor­gon. 8.00 Text & mu­sik. 9.00 Ekot. 9.03 Lör­dags­mor­gon i P2. 12.00 Ekot. 12.03 P2 Do­ku­men­tär. 13.00 UR. 14.00 Sisu-uu­ti­set. 14.03 Sis­u­ta­ri­nat. 15.00 Folk­mu­si­ken i P2. Vec­kans fa­vo­ri­ter. Värl­dens vi­sor, be­ats och folk­me­lo­di­er med Es­me­ral­da Mo­berg. 16.00 Folk­mu­si­ken i P2. 17.00 Folk­mu­si­ken i P2. 18.00 Ekot. 18.03 Ope­ra­gui­den. 19.00 Klas­sis­ka kon­ser­ten i P2. 20.00 Klas­sis­ka kon­ser­ten i P2. För­klädd gud från Ber­wald­hal­len. I en ex­train­satt kon­sert bju­der Ra­di­o­kö­ren och Ra­di­osym­fo­ni­ker­na på det äls­ka­de kör­ver­ket För­klädd gud. 22.00 Jazz­ra­di­on. Jazz mot mid­natt. Lu­ta dig till­ba­ka och njut av soft, me­lo­disk och tid­lös jazz. Myc­ket mu­sik, li­te prat! 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU.

P1 12.55 Ekots lör­dags­in­ter­vju. Fo­to: Sti­na Gul­lan­der/Sve­ri­ges Ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.