RA­DIO PRI­ME

Strömstads Tidning - - Meddelande­n Bostad Motor Varor -

6.00–6.00 Mu­sikmix. 15.00 Ekot. 15.03 Spor­textra. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Helg­pas­set i P4. 19.00 Ekot. 19.03 Barn­kväll. 19.30 P4 Dans. 21.00 Ekot. 21.03 P4 Plus. 21.40 Kar­la­vag­nen. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.