RA­DIO PRI­ME

Strömstads Tidning - - Meddelande­n Bostad Motor Varor -

6.00–6.00 Mu­sikmix. di­ospor­ten. 13.04 P4 Ex­tra. 14.57 Kul­tur­nytt i P4. 15.00 Ekot. 15.03 Lo­ka­la pro­gram. 15.38 Ra­di­ospor­ten. 15.42 Lo­ka­la pro­gram. 16.00 Ekot. 16.02 Lo­ka­la pro­gram. 16.39 Lo­ka­la pro­gram. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Lo­ka­la pro­gram. 17.25 Ekot. 17.26 Lo­ka­la pro­gram. 17.34 Ju­ni­or­ny­he­ter­na. 17.37 Kvälls­pas­set i P4. 18.55 Klar­text. 19.00 Ekot. 19.03 Mo­di­gast i värl­den i Barn­ra­di­on. 19.15 Spor­textra. 21.00 Ekot. 21.03 Kar­la­vag­nen. 0.02 Va­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.