P2 MU­SIK

Strömstads Tidning - - Meddelande­n Bostad Motor Varor -

6.00 Aamu på fins­ka. 6.35 Od­da­sat. 6.40 Ny­he­ter. 6.50 Klas­sisk mor­gon. 7.30 Ekot. 7.32 Klas­sisk mor­gon. Pro­gram­le­da­re Li­sa Til­ling. Din väg in i var­da­gen med klas­sisk mu­sik, Kul­tur­nytt och ny­hets­upp­da­te­ring­ar. 10.00 Ekot. 10.03 Klas­sisk för­mid­dag. 13.00 Le­vy­seppä. 13.50 Ro­ket­ti. 14.00 Uu­ti­set / Ny­he­ter från Sve­ri­ges Ra­dio Fins­ka. 14.04 Il­ta­pä­ivä på fins­ka. 15.00 Rá­dio Sáp­mi. 16.00 Ra­dio Ro­ma­no. 16.30 SR på eng­els­ka. 17.00 Kul­tur­nytt. 17.06 P2 på hem­väg. 19.00 Ekot. 19.03 Klas­sis­ka kon­ser­ten i P2. 21.00 Mu­sik mot mid­natt. 0.00 Not­tur­no. 5.59 P3 med He­a­ven Small. He­a­ven spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 6.30 Mor­gon­pas­set i P3. Med Kodjo Ako­lor, Kat­he­ri­ne Zim­mer­man och Da­vid Druid. En här­lig start på da­gen! Se­nas­te nytt, fi­lo­so­fis­ka ut­sväv­ning­ar, hu­mor, kul­tur och in­tres­san­ta gäs­ter. 10.00 P3 Ny­he­ter. 10.02 P3 med Ay­an Ja­mal och Kodjo Ako­lor. 10.30 P3 med Ay­an Ja­mal. Ay­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 11.30 P3 med Ay­an Ja­mal och Jo­han­nes Ca­kar. Ay­an och Jo­han­nes hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 12.30 P3 med Jo­han­nes Ca­kar. Jo­han­nes hål­ler dig säll skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 14.30 P3 med Jo­han­nes Ca­kar och Jör­gen Löt­gård. 15.00 P3 Ny­he­ter. 15.02 Han­na Hellquist, tax­en Ines och Jör­gen Löt­gård i P3. En ef­ter­mid­dags­talkshow i P3 med ak­tu­a­li­te­ter, ex­klu­si­va in­ter­vju­er, po­pu­lär­kul­tur och hu­mor. 17.30 P3 med He­a­ven Small. He­a­ven spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 20.00 Ekot. 20.03 Ra­di­ospor­ten. 20.06 Dans och elektro­niskt i P3. Dans och elektro­niskt i P3 med Sa­mir Yo­su­fi. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 22.00 Ekot. 22.03 Mor­gon­pas­set i P3. 23.00 Ekot. 23.07 Creepy­pod­den. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Wi­vi­an­ne Sved­berg och Pe­ter Sund­berg. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

P1 10.35 Od­la. Da­vid Hell­gren/Sve­ri­ges Ra­dio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.