Till dig som är 70 år el­ler äld­re!

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Du som är över 70 år be­hö­ver va­ra sär­skilt ak­tͲ sam om din häl­sa! Ge­nom att se till att in­te bli smit­tad hål­ler du in­te ba­ra dig själv frisk, du hjälͲ per ock­så till att av­las­ta sjuk­vår­den. Där­för är det vik­tigt att du föl­jer Folk­hälso­myn­dig­he­tens råd:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.