Hjälp med in­köp, me­di­ci­ner el­ler an­nat

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Vi har den störs­ta för­stå­el­se för att det kan va­ra svårt att be­grän­sa till­va­ron på det sätt som Folk­hälso­myn­dig­he­ten nu anger. Strömstads kom­mun gör sitt bäs­ta för att hjäl­pa till! Ring gär­na vår stöd­te­le­fon för hjälp med ären­den el­ler om du kän­ner oro. Här sva­rar kun­nig per­so­nal; Ing­e­la Baatz och Be­rith Cull­sjö. Tel 0526-136 87 mån­dag-fre­dag kl 08.00-16.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.