Upp­le­va och gö­ra i co­ro­na­ti­der

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Säl­lan har det fun­nits så go­da skäl att upp­täc­ka vår fi­na na­tur som nu. Att um­gås ute re­kom­men­de­ras även för risk­grup­per, även om man ska tän­ka på att hål­la av­stånd.

Vi har sam­lat tips på vad du kan gö­ra i co­ro­na­ti­der - en­sam el­ler med and­ra. Se stromstad.se/co­ro­na­tips

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.