Träf­fa en an­hö­rig på bo­en­de via da­tor

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Kom­mun­cen­ter i Strömstad stads­hus er­bju­der möj­lig­het för den som in­te har till­gång till di­gi­tal tek­nik hem­ma att sam­ta­la med an­hö­rig via bild­länk. Kon­tak­ta kom­mun­väg­le­da­re på te­le­fon 0526-190 00 el­ler an­mäl ditt in­tres­se till ak­tu­ellt bo­en­de där din an­hö­rig vis­tas. Vi hjäl­per dig att kom­ma igång!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.